Giải Sinh lớp 6 Bài 37: Tảo

Giải Sinh lớp 6 Bài 37: Tảo

Bài 1: (trang 125 sgk Sinh học 6); Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?

Lời giải:

a) Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ.

* Tảo xoắn : Cơ thể đa bào. có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

* Rong mơ: cơ thể đa bào. có màu nâu. dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).

b) Điếm giống và khác nhau giữa tảo xoẳn và rong mơ

* Những điểm giống nhau:

– Đều thuộc nhóm thực vật bậc thấp. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá thật sự.

– Đều phân bố trong môi trường nước.

– Tế bào cấu tạo cơ thể đã có nhân hoàn chỉnh. Trong tế bào có chất diệp lục.

– Dinh dưỡng bằng hình thức tự dưỡng: tự chế tạo chất hữu cơ quan quang hợp tử nước và khí cacbônic.

– Ngoài sinh sản sinh dưỡng, còn có sinh sản hữu tính.

* Những điếm khác nhau:

  Tảo xoắn Rong mơ
Phân bố – Môi trường nước ngọt (ao. hồ, đầm …) – Môi trường nước mặn (biển)
Cấu tạo – có màu lục do chỉ chứa chất diệp lục. – Cơ thể có dạng sợi – Ngoài diệp lục còn có màu nâu do có chất sắc tố phụ màu nâu. – Cơ thể có dạng cành cây.
Sinh sản – Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào gần nhau. – Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu.

 

Loading...

Bài 2: (trang 125 sgk Sinh học 6):Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Lời giải:

Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:

Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không phải là thân. lá… thật sự. bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thế đứng thẳng trong nước.

Bài 3: (trang 125 sgk Sinh học 6): Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung?

Lời giải:

Nhận xét chung về các loài tảo (phân bố và cấu tạo).

– Phân bố: Chúng sống ở môi trường nước ngọt (tảo xoắn) và ở môi trường nước biển (rong mơ).

– Cấu tạo : cơ thể đơn hào hay đa bào, có cấu tạo đơn giản, (chưa có rễ, thân, lá), có thể màu trong cấu tạo tế bào.

Bài 4: (trang 125 sgk Sinh học 6); Chon ý trả lời đúng trong câu sau : Tảo là thực vật bậc thấp vì: A. Cơ thể có cấu tạo đơn bào B. Sống ở nước C. Chưa có thân, rễ, lá thật sự.

Lời giải:

C

Bài 5: (trang 125 sgk Sinh học 6); Ọuan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt, chỗ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì khác nhau về màu nước. Giải thích ?

Lời giải:

Các em hãy lấy một cốc nước máy (hoặc nước mưa) và lấy trên mặt nước một cốc nước ao (hoặc nước hồ) chỗ có nhiều váng, rồi quan sát xem có gì khác nhau về màu nước. Sau đó dùng kiến thức đã học để giải thích hiện tượng trên.

Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...