Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thựcvật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 1: (trang 154 sgk Sinh học 6): Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

Lời giải:

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.

Bài 2: (trang 154 sgk Sinh học 6): Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Lời giải:

Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu , dê …

Bài 3: (trang 154 sgk Sinh học 6): Trong các chuỗi liên tục sau đây :

Lời giải:

Loading...

Cây cỏ là thức ăn của con nai, con nai là thức ăn của con hổ.

Cây rau muống là thức ăn của con lợn, con lợn là thức ăn của con người.

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Đánh giá bài viết
Loading...