Category: Giải bài tập Vật lý lớp 10

Giải Lý lớp 10 Bài 39 : Độ ẩm của không khí

Giải Lý lớp 10 Bài 39 : Độ ẩm của không khí Bài 1 (trang 213 SGK Vật Lý 10) : Độ ẩm tuyệt đối là gì? Độ ẩm cực đại là gì? Nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này. Lời giải: Độ ẩm tuyệt đối a của không khí trong khí