Category: Giải bài tập Địa lý 11

Giải bài tập Địa lý lớp 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Giải bài tập Địa lý lớp 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại (trang 7 sgk Địa Lí 11): – Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 12: Ô-xtrây-li-a TIẾT 1: KHÁI QUÁT VỀ Ô- XTRAY-LI-A Bài 1: Hãy trình bày một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư – xã hội của Ô-xtrây-li-a. Đang biên soạn Bài 2: Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp phát triển

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 9: Nhật Bản

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 9: Nhật Bản TIẾT 1: TỰ NHIÊN , DÂN CƯ VÀ TÌNH HÌNH PHẤT TRIỂN KINH TẾ (trang 75 sgk Địa Lí 11): – Quan sát hình 9.2, hãy nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngòi và bờ biển của Nhật Bản. Trả lời:

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 8: Liên bang Nga

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 8: Liên bang Nga TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, XÃ HỘI (trang 62 sgk Địa Lí 11): – Quan sát hình 8.1, hãy cho biết LB Nga giáp với những quốc gia và đại dương nào? Trả lời: – LB Nga giáp với 14 nước: Na

Giải bài tập Địa lí lớp 11 Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Giải bài tập Địa lí lớp 11 Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển Bài 1 (trang 17 sgk Địa Lí 11): Trình bày cơ hội và thác thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát