Category: Giải bài tập Vật lý lớp 11

Giải Lý lớp 11 Bài 34: Kính thiên văn

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính thiên văn C1 trang 214 SGK: Tại sao khi điều chỉnh kính thiên văn ta không phải dời toàn bộ kính như với hính hiển vi? Trả lời: Kính thiên văn là để quan sát các vật ở rất xa, vì vậy khoảng cách d1 giữa vật với

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi C1 trang 210 SGK: Tại sao phải kẹp vật giữa hai bản thủy tinh mỏng khi quan sát vật bằng kính hiển vi? Trả lời: Để quan sát được ảnh của vật qua kinh hiển vi, ta phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến kính

Giải Lý lớp 11 Bài 32: Kính lúp

Giải Lý lớp 11 Bài 32: Kính lúp C1 trang 205 SGK: Số bội giác phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trả lời: Số bội giác G của một công cụ quang bổ trợ cho mắt là tỉ số giữa góc trông ảnh α của một vật qua dụng cụ quang học đó với

Giải Lý lớp 11 Bài 31: Mắt

Giải Lý lớp 11 Bài 31: Mắt C1 trang 199 SGK: Góc trông một vật là gì và phụ thuộc vào các yếu tố nào? Vẽ hình góc trông Mặt Trăng hoặc Mặt Trời. Trả lời: * Từ hình 31.1 góc trông vật: α= góc trông vật; AB: kích thước vật; l = AO =

Giải Lý lớp 11 Bài 29: Thấu kính mỏng

Giải Lý lớp 11 Bài 29: Thấu kính mỏng C1 trang 181 SGK: Hãy gọi tên ba loại kính lồi và ba loại thấu kính lõm ở hình 29.1. Trả lời: Ba loại thấu kính lồi ở hình 29.1a, là các thấu kính hội tụ. Trong đó: * Ở hình (1) là thấu kính hội

Giải Lý lớp 11 Bài 28: Lăng kính

Giải Lý lớp 11 Bài 28: Lăng kính C1 trang 177 SGK: Tại sao ánh sáng truyền từ không khí vào lăng kính, luôn có sự khúc xạ và tia khúc xạ lệch gần tia pháp tuyến hơn so với tia tới. Trả lời: * Vì chiết suất của các chất làm lăng kính bao

Giải Lý lớp 11 Bài 27: Phản xạ toàn phần

Giải Lý lớp 11 Bài 27: Phản xạ toàn phần C1 trang 168 SGK: Tại sao mặt cong của bán trụ, chùm tia hẹp truyền theo phương bán kính lại truyền thẳng? Trả lời: Ở mặt cong của bán trụ, chùm tia hẹp truyền theo phương bán kính là trùng với pháp tuyến của mặt

Giải Lý lớp 11 Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

Giải Lý lớp 11 Bài 26: Khúc xạ ánh sáng C1 trang 164 SGK: Viết công thức của định luật khúc xạ với các góc nhỏ (<10o). Trả lời: Nếu i,r <10o thì:sini ≈ i;sinr ≈ r Công thức của định luật khúc xạ với các góc nhỏ (10o) là n1 i=n2 r C2 trang

Giải Lý lớp 11 Bài 25: Tự cảm

Giải Lý lớp 11 Bài 25: Tự cảm C1 trang 153 SGK: Hãy thiết lập công thức : Trả lời: Xét cuộn dây có chiều dài l, tiết diện S, được quấn N vòng dây. Từ thông này chính là từ thông riêng của cuộn dây nên: Φ=L.i (2) với L là độ tự cảm