Category: Tài liệu lớp 12

Cảm nhận của em về nhân vật Huấn Cao

Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật Huấn Cao Bài làm Cảm nhận của em về nhân vật Huấn Cao – Nguyễn Tuân là một nhà văn tài hoa – khí phách. Ngay từ trước Cách mạng tháng Tám, ngòi bút ấy đã biết hướng thiện, hướng mỹ để tìm ra và lưu giữ

Cảm nhận của em về bài thơ Việt Bắc

Đề bài : Cảm nhận của em về bài thơ Việt Bắc Bài làm Cảm nhận của em về bài thơ Việt Bắc – Tháng 10 năm 1954, sau thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trung ương Đảng và chính phủ rời Việt Bắc để trở về Hà Nội tiếp

Cảm nhận của em về bài thơ Tràng Giang

Đề bài: Cảm nhận của em về bài thơ Tràng Giang Bài làm Cảm nhận của em về bài thơ Tràng Giang – Huy Cận là một nhà thơ của sự sầu muộn, nỗi sầu trong thơ Huy Cận thương là nỗi sầu song núi, nỗi sầu vạn kỉ. Thể hiện một cách thành công cảm

Cảm nhận của em về bài thơ Chiều tối

Đề bài: Cảm nhận của em về bài thơ Chiều tối Bài làm Cảm nhận của em về bài thơ Chiều tối –  Bài thơ Chiều tối là một trong những bài thơ tiêu biểu của Bác Hồ trong thời gian bị tù đầy gian khổ. Vượt lên hoàn cảnh, Bác vẫn hiên ngang tiến

Cảm nhận của em về bài thơ Vội vàng

Đề bài: Cảm nhận của em về bài thơ Vội vàng Bài làm Cảm nhận của em về bài thơ Vội vàng – Xuân Diệu Được coi là nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới. Ông là nhà thơ trữ tình lãng mạn, luôn khát khao giao cảm với đời đến cuống quýt, cuồng

Cảm nhận về đoạn thơ Đất nước trong trường ca Mặt trời khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm

Đề bài: Cảm nhận về đoạn thơ Đất nước trong trường ca Mặt trời khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm Bài làm Cảm nhận về đạn thơ Đất nước trong  trường ca Mặt trời khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm – Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ các nhà thơ trưởng

Cảm nhận về đoạn trích Việt Bắc

Đề bài: Cảm nhận về đoạn trích Việt Bắc Bài làm Cảm nhận về đoạn trích Việt Bắc – Tố Hữu là nhà thơ lớn của thi ca Việt Nam hiện đại. Các chặng đường thơ của Tố Hữu gần như song hành với các giai đoạn đấu tranh cách mạng của đất nước. Chiến dịch

Cảm nhận về bài thơ Tây tiến

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Tây tiến Bài làm Cảm nhận về bài thơ Tây tiến – Quang Dũng là một trong những nhà thơ nổi tiếng trong thời kì kháng chiến. Ông có rất nhiều bài thơ miêu tả cuộc sống của những người lính và Tây Tiến là một bài thơ tiêu biểu nhất.

Cảm nhận của em về nhân vật Chí Phèo

Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật Chí Phèo Bài làm Cảm nhận của em về nhân vật Chí Phèo – Chí Phèo là tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Nam Cao viết về người nông dân trước cách mạng tháng Tám. Thông qua hình tượng nhân vật Chí Phèo, Nam Cao

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng

Đề bài: Phân tích hình tượng sóng Bài làm Xuân Quỳnh là một nhà thơ nữ nổi tiếng với sự táo bạo trong cách thể hiện tình yêu, và bài thơ “Sóng” là một thí dụ điển hình. Cái táo bạo ấy của bà rất chân thành, tình yêu của bà đến từ trái tim,