Category: Giải bài tập Vật lý lớp 12

Giải Lý lớp 12 Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Giải Lý lớp 12 Bài 41: Cấu tạo vũ trụ Bài 1 (trang 216 SGK Vật Lý 12): Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời Lời giải: Cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh. Bài 2 (trang 216 SGK Vật Lý 12): Mặt Trời có

Giải Lý lớp 12 Bài 40: Các hạt sơ cấp

Giải Lý lớp 12 Bài 40: Các hạt sơ cấp C1 trang 206 SGK: Phân tử, nguyên tử, … có phải là hạt sơ cấp không? Trả lời: Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống. Bài 1 (trang 208 SGK

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch C1 trang 200 SGK: Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối sách (SGK) Trả lời: Bài 1 (trang 203 SGK Vật Lý 12): Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể

Giải Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch

Giải Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch C1 trang 195 SGK: Quá trình phóng xạ α có phải là phân hạch hay không? Trả lời: Quá trình phóng xạ α không phải là sự phân hạch vì hai mảnh vỡ có khối lượng khác nhau nhiều. C2 trang 195 SGK: Tại sao

Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ C1 trang 191 SGK: Chứng minh rằng, sau thời gian t = xT thì số hạt nhân phóng xạ còn lại là: Trả lời: Bài 1 (trang 194 SGK Vật Lý 12) Lời giải: Bài 2 (trang 194 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng. Quá trình

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze C1 trang 171 SGK: Hãy mô tả cụ thể quá trình nhân photon vẽ trên hình 34.3. Trả lời: Mô tả cụ thể quá trình nhân photon trên hình vẽ: Khi photon có năng lượng ε' = hf bay lướt qua một nguyên tử đang

Giải Lý lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Giải Lý lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo C1 trang 166 SGK: Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ – đơ – pho. Trả lời:Rơ-đơ- pho cho rằng nguyên tử gồm có hạt nhân mang điện tích dương có điện tích +Ze, trong đó tập trung hầu như toàn bộ khối