Category: Giải bài tập Toán học lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài 26 + 5

Giải Toán lớp 2 bài 26 + 5 Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Tính Hướng dẫn giải  Kết quả lần lượt là: 20, 42, 53, 64, 75 Kết quả lần lượt là: 42, 27, 33, 27, 41 Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK) Số? Hướng dẫn

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng Bài 1: a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ? b) Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ ? Bài 2: Can bé đựng được 10l nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5l nước mắm. Hỏi can to đựng được