Category: Giải bài tập Toán học lớp 4

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên Bài 1 (trang 160 SGK Toán 4): Viết theo mẫu : Lời giải: Bài 2 (trang 160 SGK Toán 4): Viết mỗi số sau thành tổng ( theo mẫu) : 1763; 5794; 20 292; 190 909. Mẫu : 1763 = 1000 +700 +60 +3. Lời

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về biểu đồ

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về biểu đồ Bài 1 (trang 164 SGK Toán 4): Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời câu hỏi sau : a) Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình ? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số Bài 1 (trang 166 SGK Toán 4): Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng : 2/5 là phân số chỉ phân số đã tô màu của hình nào ? Lời giải: Khoanh vào C (hình 3) Bài 2 (trang 167 SGK Toán 4): Viết