Category: Giải bài tập Toán học lớp 5

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 48 sgk

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 48 sgk Bài 1 (trang 48 SGK Toán 4): Tính rồi thử lại: a) 35269 + 27485 80326 – 45719 b) 48796 + 63584 10000 – 8989 Lời giải: b) Học sinh làm tương tự như câu a) Bài 2 (trang 48 SGK Toán 4): Tính giá

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 167

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 167 Bài 1 (trang 167 SGK Toán 5) Luyện tập : Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 9cm. Hỏi: a) Chu vi sân bóng bằng bao nhiêu mét ? b)

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 169

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 169 Bài 1 (trang 169 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết số đo thích hợp vào ô trống: Lời giải: Bài 2 (trang 169 SGK Toán 5) Luyện tập : Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3. Đáy bể có chiều dài

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 169

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 169 Bài 1 (trang 169 SGK Toán 5): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau. Hỏi trêm cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 SGK Toán 5): Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ thứ hai đi được 18km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1 Bài 1 (trang 171 SGK Toán 5): Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 2

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 2 Bài 1 (trang 171 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Tìm vận tốc của một ô tô biết ô tô đó đi được 120km trong 2 giờ 30 phút. b) Bình đi xe đạp với vận tốc 15km/giờ từ nhà đến bến xe mất

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 172

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 172 Bài 1 (trang 172 SGK Toán 5): 1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó. Biết giá tiền mỗi viên gạch là 20