Category: Giải bài tập Địa lý 6

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 23: Sông và hồ

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 23: Sông và hồ (trang 70 sgk Địa Lí 6): – Dựa vào lược đồ hình 59, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và chi lưu của con sông chính. Trả lời: Lưu vực của hệ thống sông ở hình 59 SGK gồm toàn bộ