Category: Giải bài tập Lịch sử 6

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 28: Ôn tập

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 28: Ôn tập Bài 1: Lịch sử thời kì này đã trải qua những giai đoạn lớn nào ? Lời giải: Từ xa xưa cho đến thế kỉ X, lịch sử nước ta trải qua 3 giai đoạn: – Thời nguyên thủy: tối cổ (đá cũ), đá