Category: Giải bài tập Sinh học lớp 6

Giải Sinh lớp 6 Bài 52: Địa y

Giải Sinh lớp 6 Bài 52: Địa y Bài 1: (trang 172 sgk Sinh học 6): Địa y có những hình dạng nào ? Chúng mọc ở đâu ? Lời giải: Địa y là một tổ chức cộng sinh giữa một số loại tảo và nấm. Về hình dạng, địa y có thể hình vảy,

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm( tiếp theo) Bài 1: (trang 170 sgk Sinh học 6): Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào ? Tại sao ? Lời giải: Phần lớn nấm hút chất hữu cơ có trong đất giàu xác thực vật phân động vật (nấm hoại sinh). Những nấm khác sống

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm Bài 1: (trang 167 sgk Sinh học 6): Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì? Lời giải: Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không

Giải Sinh lớp 6 Bài 50: Vi khuẩn( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 50: Vi khuẩn( tiếp theo) Bài 1: (trang 164 sgk Sinh học 6): Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên ? Lời giải: Xác động vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các vô cơ. Các chất này được cây xanh

Giải Sinh lớp 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Giải Sinh lớp 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng Bài 1: (trang 145 sgk Sinh học 6):Tại sao lại có cây trồng ? Nguồn gốc của nó từ đâu ? Lời giải: Từ thời xa xưa. con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối mọc dại