Category: Giải bài tập Địa lý 7

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 58: Khu vực Nam Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 58: Khu vực Nam Âu (trang 175 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 58.1, nêu tên một số dãy núi của khu vực Nam Âu. Trả lời: Một số dãy núi của khu vực Nam Âu: Pi-rê-nê, An-pơ, An-pơ Đi-na-rich. (trang 175 sgk Địa Lí