Category: Giải bài tập Vật lý lớp 7

Giải Lý lớp 8 Bài 6: Lực ma sát

Giải Lý lớp 8 Bài 6: Lực ma sát Bài C1 (trang 21 SGK Vật Lý 8): Hãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kĩ thuật. Lời giải: *Lực ma sát trượt trong đời sống: Khi phanh xe đạp, lực ma sát giữa hai má phanh với vành xe

Giải Lý lớp 7 Bài 29: An toàn khi sử dụng điện

Giải Lý lớp 7 Bài 29: An toàn khi sử dụng điện Bài C1 (trang 82 SGK Vật Lý 7) Tay cầm bút thử điện phải như thế nào thì bóng đèn của bút thử điện sáng? Lắp mạch điện với mô hình "người điện" như hình 29.1, một đầu của bóng đèn pin nối

Giải Lý lớp 7 Bài 25: Hiệu điện thế

Giải Lý lớp 7 Bài 25: Hiệu điện thế Bài C1 (trang 69 SGK Vật Lý 7): Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây: *Pin tròn: … V; *Acquỵ

Giải Lý lớp 7 Bài 24: Cường độ dòng điện

Giải Lý lớp 7 Bài 24: Cường độ dòng điện Bài C1 (trang 66 SGK Vật Lý 7) a. Trên mặt ampe kế có ghi chữ A (số đo tính theo đơn vị ampe) hoặc mA (số đo tính theo đơn vị miliampe). Hãy cho biết giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất