Category: Giải bài tập Sinh học lớp 8

Giải Sinh lớp 8 Bài 66: Ôn tập tổng kết

Giải Sinh lớp 8 Bài 66: Ôn tập tổng kết Bài 1 (trang 212 sgk Sinh học 8) : Cơ thể có các cơ chế sinh lí nào để đảm bảo tính ổn định cho môi trường trong cơ thể ? Lời giải: Các tế bào của cơ thể được tắm đãm trong môi trường

Giải Sinh lớp 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Giải Sinh lớp 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ Chọn thuật ngữu thích hợp trong cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau : Đáp án:  1.h ; 2.i ; 3.c ; 4.g ; 5.d

Giải Sinh lớp 8 Bài 58: Tuyến sinh dục

Giải Sinh lớp 8 Bài 58: Tuyến sinh dục Bài 1 (trang 184 sgk Sinh học 8) : Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. Lời giải: Tinh hoàn và buồng trứng, ngoài chức năng sinh sản tinh trùng và trứng, còn thực hiện các chức năng của tuyến nội