Category: Giải bài tập Vật lý lớp 8

Giải Lý lớp 8 Bài 28: Động cơ nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 28: Động cơ nhiệt Bài C1 (trang 99 SGK Vật Lý 8): Ở động cơ nổ 4 kì cùng như ở bất kì động cơ nhiệt nào khác có phải toàn bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không? Tại

Giải Lý lớp 8 Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt Bài C1 (trang 89 SGK Vật Lý 8): a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200 g nước đang sôi đổ vào 300 g nước ở nhiệt độ trong phòng. b) Tiến hành thí nghiệm

Giải Lý lớp 8 Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

Giải Lý lớp 8 Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng Bài C1 (trang 84 SGK Vật Lý 8): Trong thí nghiệm trên, yếu tô nào làm 2 cốc giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các chỗ trống ở hai

Giải Lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt Bài C1 (trang 80 SGK Vật Lý 8): Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di chuyển hỗn độn theo mọi phương? Lời giải: Nước màu tím không di chuyển một cách hỗn độn mà

Giải Lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt Bài C1 (trang 77 SGK Vật Lý 8): Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Lời giải: Điều này chứng tỏ khi nung nóng đầu A, nhiệt lượng đã được thanh đồng truyền đi đến mọi điểm và làm cho sáp nóng lên và bị chảy

Giải Lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng

Giải Lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng Bài C1 (trang 74 SGK Vật Lý 8): Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên. Lời giải: – Cọ xát miếng đồng nhiều lần lên nền khi đó miếng