Category: Giải bài tập Hóa học lớp 9

Giải Hóa lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm

Giải Hóa lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm Phần I – Hóa vô cơ Bài 1: Hãy nhận biết từng cặp chất sau đậy bằng phương pháp hóa học. a) Dung dịch H2SO4 và dung dịch CuSO4. b) Dung dịch HCl và dung dịch FeCl2. c) Bột đá vôi CaCO3. Viết các phương

Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit Bài 1: Viết bản tường trình(trang 166 sgk hóa 9) Lời giải: 1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac Hiện tượng: Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm. Giải thích: Trong phản

Giải Hóa lớp 9 bài 54: Polime

Giải Hóa lớp 9 bài 54: Polime Bài 1: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: a) Polime là những chất có phân tử khối lớn. b) Polime là những chất có phân tử khối nhỏ. c) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều loại nguyên tử liên kết

Giải Hóa lớp 9 bài 53: Protein

Giải Hóa lớp 9 bài 53: Protein Bài 1: Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm: a) Các protein đều chứa các nguyên tố … b) Protein có ở…của người, động vật, thực vật như … c) Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men, protein … tạo

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ Bài 1: Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống: a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều … b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là … c) … là lương thực của con

Giải Hóa lớp 9 bài 51: Saccarozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 51: Saccarozơ Bài 1: Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau: a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy. b) Cho đường vào nước, khuấy tan, sau đó cho nước đá. Lời giải: Cách b là cách làm đúng vì

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ Bài 1: Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ. Lời giải: Glucozơ có trong một số quả chín như: nho chín, chuối chín, ổi chín, mít chín, na chín (mãng cầu), dứa chín (thơm). Bài 2: Chọn một thuốc thử để phân biệt các

Giải Hóa lớp 9 bài 47: Chất béo

Giải Hóa lớp 9 bài 47: Chất béo Bài 1: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: A. Dầu ăn là este B. Dầu ăn là este của glixerol. C. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo. D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.