Category: Giải bài tập Sinh học lớp 9

Giải Sinh lớp 9 Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Giải Sinh lớp 9 Bài 61: Luật bảo vệ môi trường Bài 1 (trang 185 sgk Sinh học 9) : Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam. Lời giải: