Category: Giải bài tập Vật lý lớp 9

Giải lý lớp 9 Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Giải lý lớp 9 Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng Bài C1 (trang 146 SGK Vật Lý 9): Hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm nóng các vật đó lên. Lời giải: Ví dụ về một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu